Uw browser (Internet Explorer 8 of lager) is sterk gedateerd. Deze versie bevat veiligheidslekken en toont niet alle functies van deze of andere websites. Bekijk hier hoe u uw browser kunt upgraden.

X

Asbest

Asbest in uw woning?

Stilstaand asbest in een woning is in principe zonder gevaar. Pas als asbest gebroken wordt of anderszins beschadigd, komen astbestdeeltjes in de lucht en is het materiaal gevaarlijk voor de gezondheid. In alle woningen van Bouwvereniging Woningzorg kan asbest voorkomen, soms makkelijk en soms moeilijk te herkennen. De leden van de Onderhoudscommissie hebben een cursus asbestherkenning gevolgd om asbest beter te kunnen herkennen.

 

Gezondheid en zorgplicht

Bij een woningoverdracht of verbouwing is er een reële kans aanwezig dat asbest bedoeld of onbedoeld aangetast wordt en zo een gevaar vormt voor bewoners, werknemers van aannemers en eenieder die de woning betreedt. Het bestuur heeft namens de vereniging een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid voor huurders en anderen die onze woningen betreden. Daarom is het zaak dat asbest ten alle tijde professioneel verwijderd wordt. Ook is Bouwvereniging Woningzorg verplicht om voor het verbouwen van een woning een asbestinventarisatie uit te laten voeren. De kosten voor inventarisatie en verwijdering komen hierbij voor rekening van Bouwvereniging Woningzorg.

 

Oproep aan huurders

Waarschuw de Onderhoudscommissie indien u vermoedt dat er asbest in uw woning aanwezig is, het bekende asbest beschadigd is geraakt maar ook als u verbouwplannen heeft. Inventarisatie en eventuele verwijdering komen voor rekening van de vereniging. In enkele gevallen is verwijderen niet direct noodzakelijk. In dat geval laten we informatie in uw woning achter m.b.t. het asbesthoudende onderdeel. Heeft u vragen over uw woning, neem dan contact op met Woningzorg, per e-mail (info@bvwoningzorg.nl) of middels een brief bij het secretariaat.

 

Afgeronde asbestinventarisaties

In opdracht van het bestuur zijn inmiddels een aantal woningen geïnventariseerd. In een deel hiervan werd in beperkte mate asbest aangetroffen, in de vorm van o.a. de onderkant van een vloerzeil, beplating, stopverf en verwarmingstoestellen.